ORACLE VIRTUAL MACHINE VIRTUALBOX

Home » » ORACLE VIRTUAL MACHINE VIRTUALBOX
ORACLE VIRTUAL MACHINE VIRTUALBOX TERBARU

Apa itu virtualbox ?
Virtualbox adalah satu perisian virtualisasi yang memungkinkan anda memasang (Install) pelbagai jenis Sistem Operasi (OS) tanpa menggangu sistem operasi yang sedia ada pada PC atau Laptop anda. Semua OS dijalankan secara virtual.


# Boleh juga menggunakan aplikasi VMWare Workstation karena mempunyai fungsi yang sama tetapi mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.
.
Share this article :